Agroprotekt - kredit sa osiguranjem

DOBAR KREDIT UZ KOJI NEMA LOŠE GODINE

Jedinstven je kredit na našem tržištu koji vam obezbeđuje besplatno osiguranje useva od prirodnih nepogoda (grada, požara i udara groma), i to: kukuruza, pšenice, suncokreta, soje, ječma i šećerne repe.

Podnesite zahtev u ekspozituri Banca Intesa u kojoj postoji Savetnik za mali biznis, za kredit:

  • Namenjen svim registrovanim gazdinstvima koja imaju ratarsku proizvodnju u Vojvodini, području Beograda i Mačvanskom, Kolubarskom, Šumadijskom, Pomoravskom, Podunavskom i Braničevskom okrugu.
  • Za finansiranje nabavke repromaterijala za setvu i druga ulaganja u obrtna sredstva
  • Iznos kredita: 1.000 – 100.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti
  • Kredit u dinarima ili indeksiran u evrima
  • Rok otplate do 12 meseci
  • Otplata kredita: mesečni, tromesečni, polugodišnji anuiteti, o dospeću

  • Reprezentativni primer za dinarski kredit
  • Reprezentativni primer za kredit indeksiran u EUR
Obračun EKS na dan 01.02.2016.

Vrsta kredita:Agroprotekt kredit
Valuta kredita:RSD
Kriterijumi za indeksiranje:Nema indeksacije
Iznos kredita:1.000.000 RSD
Period otplate:12 meseci
Način otplate:o dospeću
Rata o dospeću:

1.100.650 RSD

Kamatna stopa (na godišnjem nivou):

9,9% fiksna

Naknada za obradu kreditnog zahteva:

2%

EKS (na godišnjem nivou):12,41%

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope


2 menice:
100 RSD
Naknada za obradu kreditnog zahteva:20.000 RSD
Izveštaj kreditnog biroa:
246 RSD (za fizičko lice)
Uverenje o stanju poreskih obaveza (za fizičko lice):580 RSD
Obračun EKS na dan 01.02.2016.
Vrsta kredita:Agroprotekt kredit
Valuta kredita:RSD
Kriterijumi za indeksiranje:Indeksiran u EUR
Iznos kredita:10.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Period otplate:12 meseci
Način otplate:o dospeću
Rata o dospeću:

10.660,83 EUR

Kamatna stopa (na godišnjem nivou):

6,5% fiksna

Naknada za obradu kreditnog zahteva:

2%

EKS (na godišnjem nivou):8,87%

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

2 menice:
100 RSD
Naknada za obradu kreditnog zahteva:24.586,66 RSD
Izveštaj kreditnog biroa:
246 RSD (za fizičko lice)
Uverenje o stanju poreskih obaveza (za fizičko lice):580 RSD