Uz praznične kupovine do novog auta!

Nova nagradna igra za korisnike Visa kartica.

U periodu od 7.12.2016.god do 05.01.2017 i od 06.01.2017 do 4.02.2017.god održava se novogodišnja Visa nagradna igra za sve korisnike Visa kartica.

Tokom perioda nagradne igre svaki korisnik koji vrši plaćanja Visa karticom stiče pravo da učestvuje u nagradnoj igri i da osvoji jedan od dva Toyota Auris automobila.

Detaljna pravila nagradne igre možete pročitati za period od 7.12.2016.god do 05.01.2017 OVDE, a za period od 06.01.2017 do 4.02.2017.god OVDE, kao I na zvaničnom Visa sajtu: rs.visa.com.

Napomena:

Transakcijama podizanja gotovine korisnik ne ostvaruje pravo učešća u nagradnoj igri. Poslovne kartice (Visa Business Gold i Visa Business Electron) nemaju pravo učešća u nagradnoj igri.

Korisnici Visa Inspire kartice prilikom prijave tipa kartice je potrebno da obeleže Visa Classic kao opciju.