IntesaFarmer krediti

Širok spektar kredita za finansiranje poljoprivredne proizvodnje

  • Vrste kredita

FarmerObrt

Uložite pametno u obrtna sredstva za poljoprivredu

Namena kredita je ulaganje u repromaterijal (seme, đubrivo, sadni materijal, hemiju, gorivo), stočnu hranu, lekove, druge veterinarske troškove, stoku predviđenu za tov, druge troškove tova i ostalo.

Saznaj više

Farmer Invest

Uložite pametno u osnovna sredstva za poljoprivredu

Namena kredita je kupovina mehanizacije, opreme, zemljišta, objekata u kojima će se obavljati poljoprivredna proizvodnja (hladnjače, farme i drugo), ulaganje u plastenike, staklenike, dugogodišnje zasade – voćnjaci, vinogradi, matično stočno stado, sisteme navodnjavanja i ostalo.

Saznaj više

Kreditni okvir za kupovinu poljoprivrednog zemljišta

Namena kredita je ulaganje u kupovinu poljoprivrednog zemljišta

Saznaj više

Krediti u saradnji sa Garancijskim fondom AP Vojvodine

Široka paleta specijanih kredita za poljoprivredu

Prema potpisanim Sporazumima između Garancijskog fonda AP Vojvodine i Banca Intesa, ponuda Banke, namenjena finansiranju poljoprivrednih gazdinstava, proširena je sa kreditima za nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme, kao i kreditima za finansiranje kupovine poljoprivrednog zemljišta.

Saznaj više

U želji da na svoj način doprinesemo razvoju poljoprivrede, svoju ponudu prilagodili smo specifičnim potrebama poljoprivrednih proizvođača – porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, poljoprivrednih zadruga i poljoprivrednih preduzeća.

Pružamo sve vrste finansijskih usluga – od otvaranja i vođenja računa do kreditiranja, elektronskog bankarstva i štednje. Kao posebnu ponudu izdvajamo kredite iz Intesa Farmer programa, koje možete koristiti za finansiranje svog razvoja, nabavku opreme i obrtnih sredstava, a sve to uz povoljne uslove i jednostavnu proceduru isplate.

Poljoprivrednim proizvođačima nudimo zaokružen paket usluga pod nazivom Intesa Farmer. Omogućili smo vam da, kroz odgovarajuće modele kredita, na najlakši način finansirate nabavku neophodnog materijala za svaku narednu sezonu, ali i da dugoročno ulažete u svoje proizvode.