Kastodi banka

Ukoliko posedujete hartije od vrednosti ili nameravate da kupite hartije od vrednosti, Banca Intesa kao kastodi banka, će se u vaše ime starati o vašim hartijama od vrednosti.

Hartije od vrednosti koje posedujete će se nalaziti na kastodi računu hartija od vrednosti koji će Banca Intesa  otvoriti za vas. Svu ostalu brigu oko vođenja hartija od vrednosti prepustite nama. Naplata dividendi, kamata ili kupona, kao i isplata dividendi u hartijama od vrednosti, podela postojeće emisije ili promena nominalne vrednosti hartija od vrednosti koje posedujete u svom portfoliu od sada biće naša briga. Redovno ćemo vas obaveštavati o svakoj korporativnoj aktivnosti akcionarskog društva čije hartije od vrednosti su u vašem vlasništvu. Glavna prednost trgovanja hartijama od vrednosti preko kastodi banke je što će vaš identitet biti u potpunosti skriven, jer će se banka pojavljivati kao imalac hartija od vrednosti. Naravno, banka će u svojim knjigama voditi ove hartije od vrednosti u vaše ime i za vaš račun.

Pored usluga na domaćem tržištu za naše klijente smo obezbedili i uslugu kliringa i saldiranja stranih hartija od vrednosti na inostranim tržištima. Intesa Sanpaolo Grupa preko svojih članica poseduje rasprostranjenu mrežu kliringa i saldiranja hartija od vrednosti svuda u svetu, koju koristi i Banca Intesa i putem koje vam obezbeđujemo kliring i saldiranje stranih hartija od vrednosti na inostranim tržištima.

Klijenti koji žele da koriste usluge Kastodi banke Banca Intesa prethodno treba da potpišu ugovor. Naknada za vođenje i čuvanje imovine u Republici Srbiji je izuzetno konkurentnih 0.15% (od imovine) na godišnjem nivou. Naknada Centralnog registra za otvaranje zbirnog kastodi računa iznosi 10.000 dinara.

Kontakt:
e-mail: kastodi@bancaintesa.rs
tel: +381 11 201 13 15; 201 13 14
fax: + 381 11 2011260